Trong tình trạng ngày càng nhiều các căn hộ cao tầng xuất hiện và những đám cháy xảy ra ở các chung cư cao tầng thì người dân nên chạy xuống hay chạy lên phía trên để thoát hiểm?