Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang tin điện tử tổng hợp này. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung và tài sản trí tuệ trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến bài viết, tin tức, hình ảnh, video, âm thanh và biểu đồ, đều thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho chúng tôi. Bất kỳ hình thức sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web này mà không có sự cho phép từ chúng tôi đều bị cấm và có thể vi phạm luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Sử Dụng và Bảo Mật Thông Tin

Khi sử dụng trang web, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, đúng, và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp theo chính sách bảo mật của chúng tôi và luật pháp hiện hành.

Nội Dung Và Thông Tin

Chúng tôi đảm bảo sự chính xác và tin cậy của thông tin được đăng trên trang web, tuy nhiên không chịu trách nhiệm về bất kỳ thất thoát hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Thông tin trên trang web chỉ có tính chất chung và không thay thế cho tư vấn chuyên môn hoặc các nguồn tư liệu khác.

Liên Kết Tới Trang Web Bên Thứ Ba

Trang web này có thể chứa liên kết tới các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc thực tiễn của các trang web bên thứ ba này và không thể đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin được cung cấp trên các trang web này.

Quyền Điều Chỉnh

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, hoặc chấm dứt bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quyền truy cập vào trang web này mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là chấp nhận các thay đổi đó.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trang web này được cung cấp "như hiện hành" và không có bất kỳ sự đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập vào trang web này.

Luật Pháp Áp Dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được phán xử tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web này xác nhận bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về những điều khoản này.

Trân trọng, Ban quản trị trang tin điện tử tổng hợp Tài Chính Xuyên Việt - Taichinhxuyenviet.vn