Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Tài Chính Xuyên Việt! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách này trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký, sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin này có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, xử lý giao dịch, cải thiện trải nghiệm của bạn và gửi thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin đã thu thập để tùy chỉnh nội dung, quảng cáo và hoạt động tiếp thị khác theo sở thích của bạn.

Chia sẻ thông tin và tiết lộ

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác tin cậy để cung cấp dịch vụ và sản phẩm tối ưu cho bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi bên được chia sẻ thông tin đều tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn và chỉ được truy cập bởi nhân viên có nhu cầu công việc.

Quyền và lựa chọn của người dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư của bạn.

Cookies và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của chúng tôi và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Bạn có thể tắt hoặc từ chối cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không thu thập một cách có chủ đích thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn là người giám hộ của một trẻ em và bạn cho rằng trẻ em đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh thay đổi trong quyền riêng tư và các quy định pháp luật. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các thay đổi này và đồng ý tuân thủ chính sách bảo mật mới. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét thường xuyên chính sách bảo mật để hiểu rõ về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.