Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội đề nghị nghiên cứu thu thuế VAT đối với hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử như tiktok, shopee… dưới 1 triệu đồng để có thêm nguồn thu.