Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), khối lượng trái phiếu DN đáo hạn trong quý 2/2023 lên tới 74 nghìn tỷ đồng, con số cao nhất trong năm 2024.