Bạn đã từng mua một món đồ và quên nó ngay sau lần sử dụng đầu tiên? Nếu có thì đó là những dấu hiệu bạn đang hoang phí tiền bạc một cách nguy hiểm đấy!