Cách nhận biết người nghiện ma túy thực ra không khó vì họ sẽ có nhiều biểu hiện khác lạ so với người khác như mắt đảo qua đảo lại, thở hụt hơi, run rẩy…