Chỉ có 7 nốt nhạc là Đồ – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si, tuy nhiên đối với người mới học thì cách nhận biết nốt nhạc vẫn còn khá khó. Click xem để tìm hiểu rõ!