Một cuộc bỏ phiếu chưa từng có trong lịch sử đã diễn ra tại Hạ viện Mỹ qua đó khiến cho ông Kevin McCarthy đã chính thức bị bãi nhiệm.