Ngày càng tận dụng mạng lưới vận tải đường sắt, Thái Lan đã chính thức khởi động kế hoạch xuất khẩu nông sản của mình đến Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu.