Hội nghị thượng đỉnh bất thường EU đã khai mạc từ tối ngày 17/4 và kéo dài đến chiều 18/4 với chủ đề tập trung vào việc duy trì sức cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu.