Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã ra quyết định gia hạn biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình hình lũ lụt ở cấp độ 3 tại tỉnh Quảng Đông để nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 127 triệu người dân trong khu vực.