Tình hình tại Dải Gaza đang trở nên vô cùng cấp bách khi mà người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột Israel - Hamas, Liên Hợp quốc đang thực hiện các động thải nhằm giúp đỡ dân thường tại khu vực này.