Báo cáo của Công ty tư vấn toàn cầu Bain & Company vừa công bố đã chỉ ra rằng khu vực Đông Nam Á đang tiến triển chậm trong lĩnh vực đầu tư xanh và cần có các chính sách, cơ chế tài chính mới để giúp thu hẹp khoảng cách với thế giới.